Downloads

Tekniske specifikationer

Afretter, jord planer og laserudstyr

Laserudstyr

Laserudstyret har de mest innovative funktioner, der hjælper dig med at sortere hurtigere og med større præcision.

Laserudstyr Sonic Tracer

Trackeren udsender et lydsignal for at holde en bestemt afstand eller højde fra et objekt, en overflade eller jorden. Den lydsporingsenhed, der er monteret på planérbladet, kan bruges til at nivellere, udjævne og fylde op i terræn med flere skråninger, når du følger en snelinje, kantsten eller rendesten, eller endda under en tidligere niveaukontrol.

Planlægningsredskab

Det luksuriøse sorteringsredskab omfatter en tovejs rive og en aftagelig rist til at pulverisere jordklumper, lufte og sortere affald fra jorden.

Planlægningsudstyr

Et must for landskabsarkitekter. Den sorterer og nivellerer under både fremad- og baglæns drift, og den skalerer og fjerner græstørv. Det luksuriøse sorteringsredskab omfatter en tovejs rive og en aftagelig rist til at pulverisere jordklumper, lufte og sortere affald fra jorden.

Rive

Kan rive hårdt pakket jord op og forberede udgravning eller landskabspleje. Den forreste ripper har justerbare dybdeindstillinger til indstilling af gravedybden.

Hør mere om produktet

Udfyld blot formularen nedenfor, så ringer vi til dig.